01.09.2017. Inaugurarea stadionului la blocul claselor primare

 

Directorul liceului: Grigore Vasilache

 

Bun sosit pe pagina Liceului Teoretic “Mircea Eliade” din Chişinău!

Cu începere din anul înfiinţării, 1990 şi până în prezent Liceul Teoretic “Mircea Eliade” a demonstrat că este o instituţie de formare a tinerei generaţii prin prestaţia elevilor din Liceu dar şi prin realizările absolvenţilor noştri – absolvenţilor LICEULUI PERSONALITĂŢILOR. Fiind unul din primele licee fondate din Republica Moldova a rămas primul la mai multe compartimente. Liceul a fost conceput şi prelungeşte a fi cu studierea aprofundată a limbii engleze.

De la bun început, scopul instituţiei s-a axat nu doar pe pregătirea propriu-zisă la discipline ale elevilor, dar şi pe:

  • educarea unei noi mentalităţi, în spiritul libertăţii de gândire şi acţiune, al pragmatismului şi al eficienţei vieţii;
  • formarea elevului competent care aplică eficient cunoştinţele achiziţionate în dezvoltarea propriei personalităţi;
  • cu aspiraţii la studii performante, devenind un cetăţean activ şi apt de a se integra în societate;
  • formarea unui absolvent autonom, responsabil, competent profesional, ce corespunde standardelor de valori ale cetăţeanului european.
Noutăți
20.02.2018. La sfat cu doamna Silvia Radu, primar interimar Chișinău, la tema proiectului propus de elevii liceului pentru economisirea apei potabile. https://www.facebook.com/silvia.radu.md/?hc_ref=ARQKOcbWa
În temeiul avizului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău informează desp
Balonul Felicitări trupei teatrale a liceului nostru, ,,Argonauții", care a obținut Marele Premiu în cadrul concursului municipal ,,O viață nu costă nimic, nimic nu valorează cât o viață", cu prezentarea inedi
Evenimente